Trung Quốc siết chặt quản lý du lịch trong mùa dịch bệnh
Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa và Thể thao Trung Quốc, việc mở lại các điểm du lịch sẽ thực hiện theo nguyên tắc phân cấp và theo từng địa bàn cụ thể.
TIN NỔI BẬT