Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020
(TITC) – Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 (gọi tắt là Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh).
Tiếp cận chiến lược Tăng trưởng xanh
Ngày 25-11, tại Đà Nẵng, Tổ chức định cư con người Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat), Cơ quan hợp tác quốc tế Israel (MASHAV) và Viện Nghiên cứu phát triển kinh…
TIN NỔI BẬT