Bánh phồng tết quê ngoại
Mấy hôm nay trời se se lạnh, má cứ chặc lưỡi, vẻ mặt rầu rầu: “Gió chướng rồi, nếu không có dịch là giờ này đã tranh thủ về quê phụ ngoại làm bánh phồng tết”. Năm nào cũng vậy, khi gió trở chướng là ngoại tôi và mấy gia đình phụ cận lại vần công nhau làm bánh phồng tết. Tôi cũng nhiều lần được tham dự, cái không khí rộn rã, mùi bánh phồng nướng thơm ngát trên…
TIN NỔI BẬT