Australia nới lỏng thị thực cho công dân trẻ Việt Nam
Từ ngày 1/3/2017, công dân trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội đến Úc làm việc, học tập và du lịch theo chương trình hợp tác trao đổi “Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ” giữa Việt Nam và Australia (Úc).
TIN NỔI BẬT