Tổng cục Du lịch tổ chức đón đoàn doanh nghiệp và báo chí từ thị trường Israel
(TITC) - Từ ngày 22-28/11/2018, TCDL đã tổ chức đón đoàn doanh nghiệp và báo chí từ thị trường Israel đến Việt Nam khảo sát một số sản phẩm du lịch của một số tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình và Quảng Ninh.
TIN NỔI BẬT