Có nên khuyến khích mô hình khu du lịch trải nghiệm nông thôn?
Loại hình cơ sở lưu trú du lịch mới farmstay có trở thành kênh đầu tư tốt hoặc có nên khuyên khích phát triển vẫn cần được cân nhắc.
TIN NỔI BẬT