Nhiều hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa tại phố cổ Hà Nội
Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 10 (23/11/2005- 23/11/2014), Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động văn hóa chào mừng tại các điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội.
TIN NỔI BẬT