Từ tháng 3/2024, tăng trần giá vé máy bay nội địa
Từ ngày 1/3/2024, giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình 3,75%, với mức tăng từ 50 đến 250 nghìn đồng.
TIN NỔI BẬT