Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Bảo Ninh

Thời gian: 14 - 16/4  âm lịch.
Địa điểm: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng suy tôn: Nhân thần (hai cha con người đánh cá) và Cá Ông (cá voi).
Đặc điểm: Lễ rước cốt Ông, diễn "hò khoan, chèo cạn", múa bông. Hội xuống biển có lễ thả thuyền giấy, cá giấy xuống biển, cầu khấn. Đua thuyền sáu làng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM