Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chơi pháo đất

Thời gian: Tháng 3 âm lịch.
Địa điểm: Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Đặc điểm: Thi pháo đất, mỗi đội được dự thi 3 quả pháo đất. Thi pháo đất là hội tưởng niệm truyền thuyết dân làng đã cầu cho voi chiến thoát khỏi sa lầy trên đường đi đánh giặc và cũng là tục cầu sấm, cầu mưa của cư dân nông nghiệp cổ xưa.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM