Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Gốm

Thời gian: 13 - 21/8 âm lịch.
Địa điểm: Xã Cổ Thành, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đối tượng suy tôn: Tướng Trần Khánh Dư, người có công lớn đánh chìm toàn bộ đoàn thuyền lương của quân Nguyên ở cửa biển Quảng Ninh 1288.
Đặc điểm: Rước thần ra đình, tế lễ,  đua thuyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM