Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Võng Thị

Thời gian: 30/9 âm lịch.

Địa điểm: Làng Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Mục Thận, có công cứu vua Lý Nhân Tông trên hồ Tây.

Đặc điểm: Cúng tế, chọi gà, hát tuồng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM