Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Quận Long Biên
Quận Long Biên

Quận Long Biên được thành lập ngày 11/3/2003 trên cơ sở cắt chuyển 10 xã và 3 thị trấn của huyện Gia Lâm để thành lập quận Long Biên gồm: xã Thượng Thanh, thị trấn Ðức Giang, xã Giang Biên, xã Ngọc Thụy, xã Việt Hưng, thị trấn Gia Lâm, xã Hội Xá, xã Gia Thuỵ, xã Bồ Ðề, thị trấn Sài Ðồng, xã Long Biên, xã Thạch Bàn và xã Cự Khối.

Quận Long Biên có diện tích hơn 6.038ha, dân số gần 171.000 người và gồm 14 phường, tỷ lệ dân phi nông nghiệp gần 82%, mật độ dân số bình quân 2.830 người/km². Cơ quan hành chính quận mới sẽ đặt tại Gia Thụy (gần sân bay). Khi thành lập quận, các đơn vị hành chính được chuyển nguyên trạng (tên, diện tích, dân số). Các xã, thị trấn được chuyển thành phường gồm: Thượng Thanh, Ðức Giang, Giang Biên, Ngọc Thuỵ, Việt Hưng, Sài Ðồng, Thạch Bàn, Cự Khối. Chuyển nguyên trạng xã Hội Xá thành phường và đổi tên thành phường Phúc Lợi.

 

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM