Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội đền Hoàng Công Chất

Thời gian: 24 - 25/2 âm lịch.
Địa điểm: Thôn Noọng Nhai, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Đối tượng suy tôn: Hoàng Công Chất
Đặc điểm: Rước kiệu, dâng hương; các trò chơi dân gian địa phương: hái đào tiên, chơi cờ phạ, thi bắn nỏ, đẩy gậy...

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM