Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Thanh Minh

Thời gian: Tháng 3 âm lịch
Địa điểm: Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên
Đặc điểm: Hội Thanh Minh là lễ hội của dân tộc Nùng với ý nghĩa cầu mùa cho bản và cầu phúc cho lứa đôi.

Hội gắn liền với truyền thuyết về đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau và cả hai đã tự vẫn dưới giếng. Cảm thương trước mối tình ấy, dân bản đã lập miếu thờ và cứ mỗi dịp tiết thanh minh các đôi trai gái lại tới miếu dâng hoa cúng lễ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM