Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đình của người Tày

Thời gian: 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Già, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Đối tượng suy tôn: Thần núi
Đặc điểm: Cúng sơn thần, dâng lợn đen, tung còn và hát giao duyên.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM