Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Xuân Nộn

Thời gian: 11/10 âm lịch.

Địa điểm: Đình Xuân Nộn, thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Đối tương suy tôn: 5 vị phúc thần: nữ thần cổ Ả Lã Tuệ Tịnh phu nhân người phụ nữ trong thời kỳ lịch sử cổ đại của dân tộc, Vũ Định Đại Vương và Thiên Cương tôn thần thời Hùng Vương, Trương Hống - Trương Hát (tướng theo Triệu Quang Phục).

Đặc điểm: Rước kiệu vua bà, múa rắn, tuồng tế Thánh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM