Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Quan Lớn Tuần Tranh

Thời gian: 14/2 âm lịch.

Địa điểm: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng suy tôn: Thần sông.

Đặc điểm: Lễ bái, lên đồng, hầu bóng, hát chầu văn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM