Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Thanh Mai
Hội chùa Thanh Mai

Thời gian: 1 - 3/3  âm lịch.
Địa điểm: Xã Hoàng Hoa Thám, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đối tượng suy tôn: Đức Phật, Trúc Lâm đệ nhị Tổ Pháp Loa.
Đặc điểm: Tưởng niệm ngày mất của Trúc Lâm đệ nhị Tổ Pháp Loa.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM