Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


 

1. Hà Nội - Lào Cai (Sa Pa)
 
- Khởi hành từ Hà Nội 21h30 đến Lào Cai 5h00.
  - Khởi hành từ Hà Nội 22h10 đến Lào Cai 7h10.

2. Hà Nội - Lạng Sơn (Đồng Đăng)
 
- Khởi hành từ Hà Nội 14h00 đến Đồng Đăng 19h15.
  - Khởi hành từ Hà Nội  5h50 đến Lạng Sơn 11h15.

3. Hà Nội - Hải Phòng (Ðồ Sơn, Cát Bà)
 
- Khởi hành từ Hà Nội 6h05 đến Hải Phòng 7h55.
  - Khởi hành từ Hà Nội 15h20 đến Hải Phòng 18h00.

7. Hà Nội - Quảng Ninh (Hạ Long)
 
- Khởi hành từ Gia Lâm - Hà Nội lúc 7h05 đến Hạ Long lúc 12h00.

4. Hà Nội - Thanh Hoá (Sầm Sơn)
 
- Khởi hành từ Hà Nội 6h15 đến Thanh Hoá 12h50.
  - Khởi hành từ Hà Nội 22h10 đến Thanh Hoá 3h15.


5. Hà Nội - Thanh Hoá - Vinh (Cửa Lò)
 
- Khởi hành từ Hà Nội 21h30 đến Vinh 5h45.
  -
Khởi hành từ Hà Nội 6h15 đến Vinh 17h35.

7. Hà Nội - Huế
 
- Khởi hành từ Hà Nội 20h50 đến Huế 12h45.