Khảo sát các điểm tham quan trên địa bàn huyện Bác Ái (Ninh Thuận)
Cập nhật: 27/08/2013
Nhân sự kiện Ngày hội Văn hóa Raglai-Ninh Thuận 2013, Sở VHTTDL Ninh Thuận đã tổ chức chuyến khảo sát các điểm tham quan, danh thắng, di tích lịch sử, văn hóa… trên địa bàn huyện Bác Ái.
Đây là hoạt động nhằm đánh thức và quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch của huyện Bác Ái đến với du khách trong và ngoài nước. Tham gia chuyến khảo sát lần này, ngoài lãnh đạo, chuyên viên Sở VHTTDL tỉnh, còn có Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Hiệp Hội Du lịch tỉnh; các doanh nghiệp, công ty lữ hành kinh doanh hoạt động trên lĩnh vực du lịch. Qua chuyến khảo sát, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Hiệp hội du lịch tỉnh cũng như các doanh nghiệp, công ty lữ hành xây dựng và thiết kế chương trình tour, gắn với các hoạt động diễn ra Ngày hội, đồng thời qua đó giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa đến với du khách.
Báo Ninh Thuận