Quảng Bình khảo sát xây dựng bản du lịch cộng đồng Tà Vờng
Cập nhật: 09/09/2013
Sở VHTTDL Quảng Bình phối hợp với Hợp phần du lịch GIZ thuộc Dự án “Bảo tồn thiên nhiên và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng” đã tổ chức chuyến khảo sát tại bản Tà Vờng thuộc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa để xây dựng đề án về phát triển du lịch cộng đồng tại bản Tà Vờng.
Từ UBND xã Trọng Hóa vào đến bản gần 30km đường đèo dốc quanh co. Bản Tà Vờng có 25 hộ, 136 khẩu, chủ yếu thuộc tộc người Mã Liềng và Mày của dân tộc Chứt. Người dân Tà Vờng vẫn còn giữ được những lễ hội đặc trưng của dân tộc mình như: Lễ cúng Giang Sơn, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ mừng lúa mới…

Hiện nay, đại đa số các nhóm dân tộc thiểu số chưa được hưởng nhiều lợi ích từ việc phát triển du lịch tại Vườn quốc gia, do đó du lịch cộng đồng sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đời sống của nhân dân địa phương nơi đây.
Báo Văn hóa