Hải Phòng nỗ lực để Cát Bà trở thành di sản thế giới
Cập nhật: 30/09/2013
Chiều 28/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với đoàn thẩm định thực địa di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) - cơ quan tư vấn của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trong việc thẩm định hồ sơ đề cử.
Đây là một trong những hoạt động bắt buộc trong quá trình xét duyệt hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới.

Ngài Peter Hitchcock, chuyên gia của IUCN giới thiệu các bước để xét duyệt hồ sơ đệ trình một di sản trở thành di sản thiên nhiên thế giới. Theo đó, đoàn thẩm định đến Hải Phòng làm việc là bước thứ 3 trong quá trình thẩm định hồ sơ. Sau khi đi thực địa, các chuyên gia của IUCN sẽ gửi báo cáo đánh giá cho UNESCO để tiến hành các bước tiếp theo.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền khẳng định, bảo tồn sự đa dạng sinh học của Cát Bà là việc làm được Chính phủ Việt Nam và thành phố đặc biệt quan tâm từ nhiều năm nay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định Hải Phòng rất mong muốn và sẽ nỗ lực để Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các Viện Tài nguyên môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban quản lý di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà đã trình bày những đặc điểm nổi bật của di sản quần đảo Cát Bà.

Sau buổi làm việc với thành phố Hải Phòng, các chuyên gia của IUCN sẽ đi thực địa tại Cát Bà đến hết 3/10.
Vietnam+