Xây dựng hồ sơ Kéo co truyền thống trình UNESCO
Cập nhật: 26/11/2013
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia Kéo co truyền thống đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia, hợp tác với Hàn Quốc và các nước trong khu vực châu Á có di sản văn hóa phi vật thể Kéo co truyền thống xây dựng hồ sơ đa quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO trong năm 2014 để được xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kéo co là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc thuộc loại hình các thực hành xã hội, nghi lễ và lễ hội, có ở nhiều nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, Kéo co được các cộng đồng người Kinh, Thái, Tày, Nùng, Giáy… ở nhiều địa phương trên cả nước thực hành từ lâu đời và trao truyền cho tới ngày nay.

Là một biểu đạt văn hóa gắn với những cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, di sản này thể hiện quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan, niềm tin và ước nguyện của con người, đặc biệt là của cộng đồng cư dân nông nghiệp về mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sinh sôi, nảy nở và tôn vinh sức mạnh của sự đoàn kết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc hợp tác cùng xây dựng hồ sơ đa quốc gia sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế, giúp quảng bá về di sản văn hóa và hình ảnh các địa phương có di sản cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; cán bộ của Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc nghiên cứu, tư liệu hóa và làm hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO.

Chính phủ