Đại sứ Hoa Kỳ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam
Cập nhật: 20/11/2013
Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2014 vừa chính thức thông báo, các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể nộp đề xuất xin hỗ trợ với ngân sách từ 10.000 USD hoặc nhiều hơn, với mục đích nhằm bảo tồn các di sản văn hóa tại Việt Nam (nộp đề xuất bằng tiếng Anh tới Đại sứ quán Hoa Kỳ trước ngày 16/12/2013).

Theo đó, các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam như các tổ chức phi chính phủ, bảo tàng, các cơ quan văn hóa của chính phủ, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa có khả năng chứng thực về khả năng và kinh nghiệm để quản lý và thực hiện một dự án bảo tồn di sản văn hóa đều có thể được hỗ trợ.

Ngoài ra, quỹ AFCP không tài trợ cho các cá nhân, các tổ chức thương mại, và những tổ chức từng nhận tài trợ của AFCP nhưng không hoàn thành yêu cầu báo cáo sau dự án.

Các hoạt động nằm trong chương trình được hỗ trợ như: các địa điểm văn hóa; những hiện vật hoặc bộ sưu tập mang tính văn hóa; các loại hình thể hiện văn hóa truyền thống.

Đại diện AFCP cho biết, ưu tiên sẽ được dành cho các đề xuất có một hoặc nhiều tiêu chí sau: trực tiếp ủng hộ các quy định trong hiệp ước chính phủ Mỹ hoặc hiệp định song phương, như các hiệp định bảo vệ di sản văn hóa; tăng cường khả năng địa phương về bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa; hỗ trợ việc bảo tồn các địa danh được xếp hạng di sản thế giới; khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên, hoặc các cộng đồng ít được quan tâm...

Năm tài chính 2013 vừa qua, Quỹ AFCP đã có những tài trợ lên đến 159.300 USD.

Mọi thắc mắc độc giả có thể liên lạc theo đố điện thoại (04) 3850-5000 (máy lẻ 6156 hoặc 6152) hoặc viết thư vào địa chỉ thư điện tử pas.culture@gmail.com trước 17h ngày 16/12/2013.
Vietnam+