Du lịch Khánh Hòa phấn đấu đạt 4.500 tỷ đồng vào năm 2015
Cập nhật: 19/11/2013
Theo Chương trình hành động của du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020, toàn ngành phấn đấu đến năm 2015 đạt doanh thu 4.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%.

Năm 2015, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 3,1 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 11%. Đến năm 2020, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa, là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, nâng tầm uy tín thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa ở cả trong nước và khu vực.

Về khách du lịch phấn đấu đón được 5,2 triệu lượt, trong đó có 1,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 9.500 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng, vượt 6,5% so với kế hoạch đã đề ra.

ktv.org.vn