Cao lầu Hội An được đề cử kỷ lục châu Á về món ăn Việt Nam
Cập nhật: 18/11/2013
Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam vừa có văn bản thông báo đến UBND tỉnh Quảng Nam về việc đặc sản “Cao lầu Hội An” đã được gửi hồ sơ đề cử đến Tổ chức Kỷ lục châu Á về món ăn nổi tiếng của Việt Nam.

Theo Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam, so sánh đối chiếu với 57 quốc gia trong khu vực châu Á, Cao lầu Hội An là món ăn đặc sản nổi tiếng chỉ có ở Việt Nam và là đặc sản của Quảng Nam. Nếu Cao lầu Hội An được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận thì đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là cơ hội để phát triển du lịch ẩm thực Quảng Nam trong tương lai.

Trước đó, Mỳ Quảng cũng đã vinh dự được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận đạt tiêu chí "Giá trị Ẩm thực châu Á".

Báo Quảng Nam