Nâng cao ý thức người dân trong việc bảo tồn phố cổ
Cập nhật: 15/11/2013
Ngày 13/11, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chính thức triển khai Quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc khu phố cổ Hà Nội nhằm nâng cao ý thức, hành động của các cấp, ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia khu phố cổ.

Quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc khu phố cổ Hà Nội tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ các công trình di tích và nhà ở có giá trị, quản lý quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý quảng cáo, thành lập quỹ hỗ trợ bảo tồn khu phố cổ, thực hiện giãn dân khu phố cổ.

Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm sẽ thiết kế đô thị các tuyến phố, khu vực quảng trường làm căn cứ để cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội.

Trước mắt trong năm 2014, quận tiến hành thiết kế đô thị tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy và các tuyến phố trong khu bảo tồn cấp 1 theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cổ Hà Nội để rút kinh nghiệm triển khai cho các năm tiếp theo.

Ngay trong hội nghị triển khai Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cổ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức ký cam kết giữa đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn trong việc triển khai, thực hiện Quy chế.

Ủy ban Nhân dân các phường trong khu phố cổ sẽ tiến hành ký bản cam kết với các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời phổ biến sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức, gia đình bằng hình thức sinh động, phù hợp, trong đó coi trọng hệ thống loa truyền thanh, hội nghị tổ dân phố, hội nghị các cơ quan đơn vị.

Quận Hoàn Kiếm cũng biên tập tài liệu tuyên truyền về Quy chế, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế để phổ biến đến các hộ dân trong khu phố cổ và khu vực liền kề.

Vietnam+