Bốn hãng tàu du lịch biển đến khảo sát Hải Phòng
Cập nhật: 15/11/2013
Theo thông tin từ Sở VHTTDL Hải Phòng, đến thời điểm này đã có bốn hãng tàu du lịch biển quốc tế đến Hải Phòng khảo sát về luồng lạch, tìm hiểu thế mạnh du lịch, nguồn hải sản, để tiến tới việc đưa khách du lịch về Hải Phòng.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý từ ý kiến cần bổ sung phía các đoàn này là: thủ tục cảng biển còn chưa thông thoáng, thiếu Trung tâm mua sắm, Trung tâm ẩm thực, các điểm vui chơi giải trí dải đều, hạ tầng và tải trọng của các cảng biển còn chưa đồng bộ. Tiềm năng du lịch TP rất đa dạng, phong phú, nhưng chưa được chú trọng phát triển tổng thể để nâng tầm.

Báo Hải Phòng