Nhật Bản tài trợ phát triển du lịch cộng đồng phường Thủy Xuân
Cập nhật: 14/11/2013
Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản vừa quyết định tài trợ 550 triệu đồng cho dự án viện trợ không hoàn lại "Phát triển du lịch cộng đồng và tăng thu nhập của nông dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế".

Dự án nhằm tăng thu nhập cho người dân thông qua các sản phẩm du lịch sẵn có, qua đó góp phần khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Cụ thể, sẽ tập trung thực hiện các hoạt động như tổ chức tham quan, học tập mô hình phát triển du lịch tại Nhật Bản cho các đối tượng của dự án; thiết kế tuyến tham quan và xây dựng bản đồ, tờ rơi, xây dựng mô hình thí điểm về du lịch và website để quảng bá du lịch của địa phương.

Báo Thừa Thiên - Huế