Mẫu sinh vật biển Cù lao Chàm thu hút du lịch
Cập nhật: 13/11/2013
Gần 100 tiêu bản sinh vật biển xử lý để phục vụ nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch đã được Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm lần đầu tiên trưng bày tại khu dự trữ sinh quyển của mình.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm là vùng đa dạng sinh học vào loại cao nhất tại Việt Nam, nhiều loại được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Đã có 60 mẫu vật được thu thập, xử lý và hiện trưng bày tại Trung tâm truyền thông bảo tồn biển Cù lao Chàm. Đây là những mẫu vật thu thập được từ tháng 9/2013.

Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm có nhiệm vụ quan trọng là: Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển sinh động, đặc sắc, đa dạng và có giá trị về mặt khoa học để trưng bày triển lãm phục vụ tham quan, du lịch và nghiên cứu.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm có tới ba phân vùng chức năng, gồm: vùng lõi khu bảo tồn biển, vùng đệm cửa sông Thu Bồn, vùng chuyển tiếp đô thị cổ Hội An. Với diện tích gần 371km², hiện Cù lao Chàm có hơn 300 loài san hô (thuộc 40 giống và 17 họ), thảm cỏ biển có 5 loài ở các vùng nước sâu, 97 loài thân mềm có liên hệ với các rạn san hô (thuộc 61 giống và 39 họ), chưa kể nhiều loài tôm hùm và khoảng 270 loài cá rạn (thuộc 105 giống, 40 họ).

Được biết, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2013 Cù lao Chàm đã thu hút 150.000 lượt du khách, trong đó sức hấp dẫn về đa dạng sinh học cũng là yếu tố thu hút khách bằng các dịch vụ tham quan, lặn biển.

Chính phủ