Phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch được lưu thông không quá 30 ngày
Cập nhật: 08/11/2013
Ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 152/2013/NĐ-CP “Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch”.

Nghị định này quy định về việc phương tiện cơ giới của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài điều khiển (sau đây gọi chung là phương tiện cơ giới nước ngoài) vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Nghị định, phương tiện cơ giới nước ngoài muốn vào tham gia giao thông tại Việt Nam phải thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận và tổ chức thực hiện. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện không thể sửa chữa tại Việt Nam) phương tiện được lưu tại Việt Nam thêm không quá 10 ngày. Có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải…

Chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi công ty lữ hành quốc tế gửi hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông vận tải sẽ gửi văn bản chấp thuận cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam tới Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để phối hợp quản lý. Trường hợp không chấp thuận cũng sẽ có văn bản trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc và nêu rõ lý do. Các Bộ cũng sẽ phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục tạm nhập tái xuất, tổ chức, quản lý hoạt động của phương tiện; thông báo các sự cố liên quan đến phương tiện và người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam.

Khi người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam sẽ có phương tiện (xe ô tô hoặc mô tô) do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam bố trí (có gắn logo hoặc cờ có biểu tượng của doanh nghiệp đó) đi trước để dẫn đường…

Trong một số trường hợp đặc biệt, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh quốc gia, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ liên quan thống nhất, quyết định việc không cho phép người nước ngoài đưa phương tiện cơ giới vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình du lịch, công ty lữ hành quốc tế của Việt Nam phải có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về quá trình tham gia giao thông tại Việt Nam. Công ty cũng phải chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết chi phí phát sinh do người điều khiển phương tiện gây ra trong quá trình tham gia giao thông tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2013.

Báo Văn hóa