Văn bản số 4461/BVHTTDL-DSVH ngày 05/12: Lập dự án bảo tồn, tôn tạo tường Hành Cung phía Tây - khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long
Cập nhật: 10/12/2013
Văn bản số 4461/BVHTTDL-DSVH ngày 05/12 của Bộ VHTTDL gửi Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về việc lập dự án bảo tồn, tôn tạo tường Hành Cung phía Tây - khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, sau khi xem xét, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo tường Hành Cung phía Tây - khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội để bảo tồn và phát huy giá trị. 

Về hồ sơ dự án: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội báo cáo UBND Tp.Hà Nội xem xét, quyết định và bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố.

CINET