ADB giúp phát triển hạ tầng du lịch Tiểu vùng sông Mêkông
Cập nhật: 10/12/2013
Tại hội nghị thường niên về phát triển du lịch của các quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS), diễn ra ngày 6/12, ở khu du lịch Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quyết định hỗ trợ 100 triệu USD cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch của 3 quốc gia thuộc GMS là Campuchia, Việt Nam và Lào.

Ngân khoản hỗ trợ của ADB sẽ được sử dụng trong các dự án thúc đẩy du lịch, xây dựng cảng biển, thiết lập hệ thống làm sạch nước thải tại các khu du lịch và hỗ trợ các chương trình du lịch xanh trên biển, xây dựng các hình thức du lịch xanh, sạch với sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương. 

Bên cạnh đó, ADB cũng hỗ trợ Campuchia, Lào, Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác truyền thông kết nối với các nước trong GMS. 

Thành viên của GMS bao gồm Campuchia, Lào,Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc là những quốc gia và địa phương có chung dòng Mêkông. Hiện nay, hàng năm GMS đón khoảng 40 triệu lượt du khách nước ngoài. 

ADB là cơ quan hỗ trợ hàng đầu cho chương trình hợp tác kinh tế GMS, tham gia vào các dự án phát triển trong các quốc gia GMS trong các lĩnh vực kết nối giao thông, thương mại và du lịch, thúc đẩy năng lực cạnh tranh, mở rộng tiếp cận tới dịch vụ xã hội, cải thiện tiếp cận và an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.

TTXVN