Sơn La tổ chức hội nghị chuyên đề “Lễ hội truyền thống với du lịch cộng đồng”
Cập nhật: 11/12/2013
Ngày 07/12, tại huyện Mộc Châu, Câu lạc bộ Giám đốc các trung tâm văn hóa thể thao và du lịch Sơn La đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Lễ hội truyền thống với du lịch cộng đồng ở Sơn La”.  

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu tập trung phân tích, bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với du lịch cộng đồng như: quy trình phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La; lễ hội truyền thống của các dân tộc với du lịch cộng đồng; giải pháp nâng cao hoạt động du lịch cộng đồng… Đồng thời, tổ chức tham quan thực tế tại các điểm du lịch cộng đồng của Mộc Châu, gồm: bản Dọi (xã Tân Lập) và bản Áng (xã Đông Sang). Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phát triển hình thức du lịch cộng đồng tại các địa phương góp phần khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh.

Báo Sơn La