Lào Cai phát triển du lịch cộng đồng
Cập nhật: 18/12/2013
Năm 2013, khách tham quan theo hình thức du lịch cộng đồng tại Lào Cai đạt 145.752 lượt, trong đó huyện Sa Pa đạt hơn 120.000 lượt khách, huyện BNăm 2013, khách tham quan theo hình thức du lịch cộng đồng tại Lào Cai đạt 145.752 lượt, trong đó huyện Sa Pa đạt hơn 120.000 lượt khách, huyện Bắc Hà đạt 24.852 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt 29 tỷ đồng.ắc Hà đạt 24.852 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt 29 tỷ đồng.

Loại hình du lịch cộng đồng ngày càng khẳng định vị trí và tầm quan trọng trong phát triển du lịch của Lào Cai. Không chỉ làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, du lịch cộng đồng đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Hiện, toàn tỉnh Lào Cai có 113 cơ sở lưu trú tại gia phục vụ khách tham quan du lịch cộng đồng. Các cơ sở được đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách. 


Thời gian qua, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái và văn hóa, góp phần nâng cao đời sống cho người dân bản địa. 

Trong Đề án phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2011-2015, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2015 đạt khoảng 1,5 triệu lượt du khách, doanh thu đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch ước khoảng 8.500 người. 

Tỉnh Lào Cai đã quy hoạch 17 tuyến và 12 điểm du lịch, đồng thời xác định các trọng điểm phát triển du lịch là huyện Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Quy hoạch 3 vùng du lịch trọng điểm gồm thành phố Lào Cai - Sa Pa - Bát Xát; Bắc Hà - Mường Khương - Si Ma Cai; Bảo Thắng - Bảo Yên - Văn Bàn.

Chính Phủ