Đầu tư 5,1 tỷ đồng tôn tạo di tích địa đạo khu ủy Tri Thiên Huế
Cập nhật: 25/12/2013
Ngày 20/12/2013, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có văn bản về việc thống nhất quy mô đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).  

Theo đó, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 1.200m², do bảo tàng lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư với quy mô: tôn tạo 3 cửa hầm và gia cố mái taluy cửa hầm; phục dựng lại 2 bếp Hoàng Cầm, 3 hầm cảnh vệ và khoảng 100m giao thông hào; xây mới nhà bia di tích và biển giới thiệu di tích; xây dựng mới cầu tàu, đường giao thông, lan can và chòi nghỉ. Tổng mức đầu tư khoảng hơn 5,1 tỷ đồng và thực hiện trong vòng 3 năm. 

Tháng 8/1967, địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế khởi công xây dựng làm cơ quan đầu não của khu ủy Trị Thiên nhằm chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng quân giải phóng trước và sau cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1968. 

Địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế được bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận, xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia từ năm 1996.

Báo Thừa Thiên - Huế