Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác năm 2014
Cập nhật: 10/01/2014
(TITC) – Ngày 10/01/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014 ngành VHTTDL tại 5 điểm cầu: Trụ sở Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2014 ngành VHTTDL

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; các đồng chí Thứ trưởng Bộ VHTTDL; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo các Sở VHTTDL.

Năm 2013, ngành VHTTDL đã đạt được nhiều thành tựu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và cả nước. Các đề án, chiến lược, chương trình lớn của ngành tiếp tục được ban hành và triển khai thực hiện; hệ thống thiết chế văn hoá tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai sôi nổi, rộng khắp cả nước, bảo đảm yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng. Công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Năm Gia đình Việt Nam 2013… được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Thể thao Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế, giành được tổng số 363 HCV, 329 HCB, 300 HCĐ, giành các thứ hạng cao tại các giải thi đấu của châu lục và thế giới. Du lịch vẫn giữ được mức tăng trưởng khá trong bối cảnh tác động của suy thoái kinh tế thế giới và tình trạng bất ổn chính trị tại một số quốc gia. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2013 ước đạt hơn 7,57 triệu lượt, tăng 10,6% (về đích trước 2 năm so với mục tiêu năm 2015 được xác định tại Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030), tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 35 triệu lượt, tăng 7,7%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2012. Đáng mừng là tốc độ tăng trưởng tổng thu từ khách du lịch đã tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách. Điều này chứng tỏ ngành Du lịch đã có sự phát triển về chất, theo chiều sâu đúng theo định hướng chiến lược.

  Điểm cầu Tổng cục Du lịch

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao và biểu dương các nỗ lực và kết quả tích cực của ngành VHTTDL đã đạt được trong năm 2013, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Chính phủ và cả nước. Ngành VHTTDL cần tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, xây dựng kế hoạch hành động và lộ trình thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của ngành trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Thực hiện: Thu Thủy, Truyền Phương