Điện Biên triển khai trùng tu, tôn tạo nhiều di tích Điện Biên Phủ
Cập nhật: 20/01/2014
Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/52014), ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã triển khai chỉnh trang, sửa chữa nhiều điểm di tích, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.
 

Trong đó số tiền trên, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ được đầu tư hơn 3 tỷ đồng để tu sửa lại hệ thống lán trại và hệ thống đường mòn trong khu di tích để phục vụ du khách tham quan; 1 tỷ đồng xây dựng sa bàn diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ; 2,4 tỷ đồng chỉnh trang, tôn tạo một số hạng mục di tích kéo pháo, trận địa pháo… 

Từ cuối năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã thành lập các dự án xây mới, sửa chữa các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đầu năm nay, Sở tiến hành trùng tu, tôn tạo nhiều hạng mục ở các điểm di tích như di tích Hận thù Noong Nhai, cầu Mường Thanh, di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo, trận địa kéo pháo, khu tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ... 

Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh đang triển khai xây dựng sa bàn diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ tại nhà trưng bày bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là công trình tái hiện các giai đoạn trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm phục vụ du khách khi đến tham quan tại nhà trưng bày bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Các công trình, băng rôn, biển quảng cáo kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng đang được nhanh chóng triển khai. 

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, việc trùng tu, tôn tạo các điểm di tích lịch sử đảm bảo giữ nguyên thiết kế, hình dạng ban đầu, không làm mất đi yếu tố lịch sử, đảm bảo chất lượng và tính trang nghiêm. 

Dự kiến các công trình xây mới và sửa chữa các điểm di tích sẽ hoàn thành trước tháng tư tới.

Vietnam+