Nam Định: Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Gin
Cập nhật: 22/01/2014
Ngày 20/01/2014, Sở VHTTDL Nam Định phối hợp với huyện Nam Trực tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Gin, xã Nam Dương. Đền Gin còn có tên là Nam Phong Tổ từ, do những người quê ở Phong Châu lập nên để thờ các vị tổ lập làng vào năm 672.
 

Hiện nay đền thờ thần Kiều Công Hãn, có tượng đồng đặt ở chính tẩm, hai bên tả, hữu thờ 12 họ (6 họ lập ấp và 6 họ kế thành). Theo hồ sơ di tích, đền Gin được xây dựng có hai tòa nhà thờ tự cách nhau bởi một sân rộng. Tòa bên ngoài hình chữ nhất, có ba gian, kiểu cổ đẳng tám mái, đầu đao cong. Tòa có 4 cột cái, 10 cột quân, làm thành hai bộ vì kiểu chồng rường giá chiêng. Mặt trước lắp đặt hệ thống cửa ô, trên là song vuông, dưới đóng đố. Tòa phía trong hình chữ đinh có 2 cung. Cung ngoài 5 gian lợp ngói mũi hài, được dựng lên bởi 12 cột cái, 24 cột quân, phía trên là 6 bộ vì kiểu chồng rường giá chiêng. Cung trong 2 gian, bộ vì được làm bằng gỗ lim, có tượng thần Kiều Công Hãn bằng đồng đặt trong khám long đình. Hai bên tả, hữu của tòa nhà là hai dãy hành lang có hàng cột thờ các quan hộ vệ bản đền. Trước cổng đền có cây đa cổ thụ và một giếng được xếp bằng đá. 

Trải qua thời gian, đền Gin bị xuống cấp. Ngày 01/10/2013, UBND tỉnh có quyết định 1559/QĐ-UBND phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa đền Gin. Theo đó, thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến năm 2016 với tổng kinh phí 28 tỷ 187 triệu đồng. Các hạng mục trùng tu gồm: nghi môn ngoại, tòa tiền đường các đền chính, giải vũ nội, ngoại; các hạng mục tôn tạo gồm: bình phong, hạng mục cửa, giếng, ao, vườn… Giai đoạn 1, tiến hành tu bổ, tôn tạo: nghi môn ngoại, tiền các, đền chính, giải vũ nội, ngoại, miếu thờ với kinh phí 10 tỷ 560 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án là 540 ngày do công ty TNHH Việt Cường thi công.

Báo Nam Định