Nghiên cứu xây công viên địa chất Na Hang - Lâm Bình
Cập nhật: 19/02/2014
Tỉnh Tuyên Quang phối hợp với viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) hoàn thành “Đề cương nghiên cứu, xây dựng công viên địa chất Na Hang - Lâm Bình, Tuyên Quang" trình chính phủ xem xét công nhận là công viên địa chất quốc gia.
 

Ông Nguyễn Việt Thanh, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết việc làm này nhằm bảo tồn tổng thể các giá trị di sản tự nhiên và văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững thông qua các hình thức phát triển du lịch (du lịch địa chất, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa…), mở ra hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa kết hợp với bảo tồn di sản. 

Khu vực được đề xuất nghiên cứu, xây dựng công viên địa chất Na Hang - Lâm Bình, bao gồm toàn bộ diện tích 12 xã, thị trấn của huyện Na Hang và 8 xã thuộc huyện Lâm Bình với tổng diện tích 1.647km². Đây là nơi hội tụ nhiều giá trị di sản tự nhiên và văn hóa, đặc biệt là các di sản địa chất - địa đạo, các di tích lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học… có giá trị nổi bật tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

Đặc biệt, trong vùng có nhiều hang động là nơi cư trú của nhiều thế hệ cư dân tiền sử như hang Ngườm Hầu, thuộc địa phận thôn Nà Lộc, xã Thanh Tương, huyện Na Hang; hang Phia Muồn, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang; hang Phia Vài... 

Ngoài ra, trong khu vực được nghiên cứu, xây dựng công viên còn có 10 di tích là hang Phia Vài, động Song Long, thác Nặm Me (xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình); hang Phia Muồn (xã Sơn Phú, huyện Na Hang); đền Pác Tạ (thị trấn Na Hang); chùa Phúc Lâm, xưởng quân khí H52, thắng cảnh Thượng Lâm (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình); cơ quan Ấn loát đặc biệt trung ương, địa điểm sản xuất diêm tiêu (xã Năng Khả, huyện Na Hang) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia. 

Ngoài các giá trị nổi bật về di sản địa chất, khu vực được đề xuất còn có khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, chứa đựng những giá trị nổi bật về tài nguyên sinh vật, được đánh giá là 1 trong số 223 hệ sinh thái có giá trị đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. 

Việc xây dựng và phát triển công viên địa chất sẽ góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của khoa học về trái đất đồng thời phát triển du lịch, khai thác bền vững và hiệu quả nguồn tài nguyên địa chất của địa phương. 

Cũng trong quá trình triển khai nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ tiếp tục điều tra nghiên cứu, xác lập thêm hàng loạt các giá trị tiêu biểu về di sản để làm rõ mối liên hệ giữa các di sản tự nhiên và văn hóa - điều làm nên nét riêng biệt của công viên địa chất Na Hang - Lâm Bình.

Vietnam+