Dự án EU tổ chức khóa tập huấn đào tạo viên đầu tiên về du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam
Cập nhật: 21/04/2014
(TITC) - Trong hai ngày 18-19/4/2014, tại Hà Nội, Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên cho 33 đào tạo viên về du lịch có trách nhiệm.
 

Những đào tạo viên tham dự khóa tập huấn này gồm phần lớn những người đã là các đào tạo viên Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) và là giảng viên của các trường đại học, cao đẳng nghề du lịch trong cả nước, Giám đốc các công ty Du lịch, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và lãnh đạo Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm.

Mục đích của Khóa tập huấn là đào tạo cho ngành Du lịch một đội ngũ đào tạo viên nòng cốt về du lịch có trách nhiệm. Trong thời gian tới, những đào tạo viên này sẽ tiếp tục triển khai 12 cuộc hội thảo chuyên đề để từ đó tuyên truyền sâu rộng các thông điệp về “Du lịch có trách nhiệm” cho khoảng 3.000 đối tượng từ các cơ quan nhà nước, khối tư nhân và các cộng đồng địa phương trong ngành Du lịch.

Khóa tập huấn này được xây dựng và tổ chức dựa trên cơ sở nội dung của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu phấn đấu đưa du lịch Việt Nam trở thành một điểm đến hàng đầu trong khu vực có sức cạnh tranh cao và phát triển du lịch theo hướng bền vững…

Kết thúc khóa tập huấn, Dự án EU sẽ trao Giấy chứng nhận Đào tạo viên Du lịch có trách nhiệm cho các học viên tham dự và sẽ có các hoạt động kết nối tiếp theo để hỗ trợ các đào tạo viên triển khai các Chương trình đào tạo về Du lịch có trách nhiệm tại đơn vị.

Hành động bảo vệ môi trường được thực hiện ngay tại khóa tập huấn

Tất cả tài liệu phục vụ công tác đào tạo trong Khóa tập huấn này gồm 16 bài trình bày (tổng cộng 1.571 slide) và Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm (125 trang) đã được đăng tải trên website của dự án để học viên tải về máy tính hoặc lưu vào thiết bị di động của mình mà không được in ấn dưới dạng tài liệu giấy. Việc làm đó có thể tiết kiệm được 15.006 tờ giấy, tương đương 30 ram giấy. Đây có thể được coi là điểm nhấn đáng lưu tâm của Khóa tập huấn bởi nó là một “hành động nhỏ - ý nghĩa lớn”, trực tiếp chuyển tải thông điệp “có trách nhiệm với môi trường”.

Tải tài liệu tại địa chỉ sau: http://www.esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=352&itemid=511

Thế Phi