Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức đón khách
Cập nhật: 06/05/2014
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới hiểu biết thêm về những năm tháng hào hùng của dân tộc.
 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại lễ khánh thành bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phó Thủ tướng nói: “Bằng lòng quả cảm và trí tuệ vô song, bằng mưu lược quân sự đã được nâng tới tầm nghệ thuật, được hun đúc bởi lòng yêu nước nồng nàn, chính nghĩa và lịch sử mấy ngàn năm giữ nước; bằng sự hy sinh anh dũng của bao anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ; sự đóng góp xương máu của đồng bào; bằng sự hiệp đồng chặt chẽ của các dân tộc anh em sự ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới... dân tộc Việt Nam ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chấm dứt ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ”.

Phó Thủ tướng mong rằng bảo tàng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung hiện vật để việc tuyên truyền giáo dục về chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng, về lịch sử của dân tộc nói chung ngày càng tốt hơn để thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, tiếp bước cha anh. Để bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam hiểu thêm về mảnh đất kiên cường vốn chịu nhiều hy sinh mất mát.

Qua đó, chúng ta cùng biết ơn về một trang sử rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam, để thấy tự hào, trách nhiệm với sự hy sinh của cha ông, với tương lai của đất nước, dân tộc; để cùng nhau quyết tâm đổi mới, xây dựng, bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, có đóng góp ngày càng quan trọng vào việc gìn giữ hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là công trình quan trọng của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Toàn bộ công trình hơn 7.000m² bao gồm nhiều hạng mục quan trọng với mô hình, tài liệu, hiện vật… đã khái quát 9 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân và dân ta mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hạng mục trưng bày có hơn 1.000 hiện vật, chia thành 5 phần chính là: sơ lược về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; chiến dịch Điện Biên Phủ; sự giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với chiến dịch Điện Biên Phủ; tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ và phòng Tôn vinh.

ĐCSVN