Báo cáo hoàn tất thủ tục về thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch
Cập nhật: 13/05/2014
Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn vừa chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TCDL nghe báo cáo, tổng hợp ý kiến về hoàn tất thủ tục về thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch.
 

Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL, Vụ hợp tác quốc tế TCDL, đại diện Dự án EU đã cùng dự.

Báo cáo với Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện Vụ hợp tác quốc tế - TCDL cho biết: tại diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 (ATF 2009) tổ chức tại Hà Nội, các Bộ trưởng Du lịch ASEAN đã ký Thoả thuận công bố lẫn nhau về lao động du lịch (gọi tắt là MRA-TP). Để MRA-TP có hiệu lực triển khai, mỗi quốc gia ASEAN cần thành lập Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du lịch (TPCB) và Hội đồng nghề du lịch quốc gia (NTPB) hoặc cơ quan tương đương và thông báo chính thức cho Tổng Thư ký ASEAN. Đến nay, về nguyên tắc đã qua thời hạn gửi thông báo.

Trên cơ sở đó, TCDL đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL giao cho Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch TPCB đảm nhiệm chức năng của đồng thời TPCB và NTPB, điều này cũng phù hợp với  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCDL theo Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở thực tiễn của Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch (VTCB), cũng như những yêu cầu về việc thành lập TPCB và NTPB, TCDL nhận thấy việc giao cho VTCB đảm nhiệm chức năng của TPCB và NTPB là phù hợp. Ý kiến này cũng đã được Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước đào tạo nghề nhất trí bằng văn bản.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL đã nhất trí với đề xuất của TCDL, nhưng cần phải có lộ trình. Trước mắt, giao cho Hội đồng VTCB là cơ quan tương đương thực hiện chức năng của TPCB và NTPB. Bước tiếp theo là phải tách 2 Hội đồng ra. TCDL phải xác định đề xuất cơ chế thu phí, lệ phí hoặc thu dịch vụ phù hợp. Cần tham khảo mô hình các quốc gia khác và quy định MRA xem việc đảm nhận 2 chức năng TPCB và NTPB có khả năng phạm vi cam kết khác trong ASEAN không. Đồng thời, cũng cần tham khảo kinh nghiệm các nước ASEAN khác về mô hình một cơ quan thực hiện 2 chức năng TPCB và NTPB.

Phát biểu tại buổi việc, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đánh giá về sự cần thiết về Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về lao động du lịch trong ASEAN nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay, tạo cơ hội cho người lao động có tay nghề được phát huy năng lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhất trí với các ý kiến phát biểu đã đề cập về VTCB trước mắt sẽ thực hiện chức năng của TPCB và NTPB. Về lâu dài cần phải tách TPCB và NTPB. Thứ trưởng giao cho TCDL, tổng hợp các ý kiến, hoàn chỉnh văn bản để lãnh đạo Bộ VHTTDL ký, gửi Tổng Thư ký ASEAN, thông báo về việc VTCB là tổ chức được giao thực hiện chức năng của NTPB và TPCB.

baodulich.net.vn