Bình Định đề nghị xếp hạng không gian tháp cổ Champa là quần thể di tích đặc biệt
Cập nhật: 16/05/2014
Chiều 13/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.  
 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được giữ vững; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, tết, kỷ niệm của Đảng, của dân tộc và của địa phương.

Tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, có quy mô cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia, như: Festival Tây Sơn – Bình Định 2008, lần thứ III năm 2010, lần thứ IV năm 2012; Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ I năm 2011; lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa hàng năm… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định đến bạn bè trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ VHTTDL cho phép đưa công trình xây dựng tượng đài cụ Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành hoặc chỉ tượng đài Nguyễn Tất Thành ở thành phố Quy Nhơn vào quy hoạch; xếp hạng không gian tháp cổ Champa Bình Định là quần thể di tích đặc biệt; Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định về chế độ đại ngộ với văn nghệ sĩ cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời xem xét đưa Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam vào hệ thống các lễ hội lớn của quốc gia và Bình Định là địa phương được phép giữ bản quyền của Liên hoan này; cho phép ngành du lịch Bình Định được tham gia các chương trình Xúc tiến, đầu tư du lịch của Tổng cục Du lịch với các nước, trong đó chủ yếu là thị trường Nga và các nước châu Âu, để Bình Định hòa nhập với ngành du lịch cả nước…

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Định đã đạt được trong thời gian qua, kết quả này khẳng định sự quan tâm của các cấp Đảng, chính quyền và nhân dân Bình Định đối với công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ủng hộ về chủ trương và giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ hỗ trợ và phối hợp với Sở VHTTDL Bình Định xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả. 

CINET