Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại
Cập nhật: 16/05/2014
Sáng 15/5, tại TP. Vinh, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dự và chủ trì Hội thảo.
 

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; các nhà khoa học trong nước và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá, với những giá trị nhân văn và nghệ thuật độc đáo, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đang được Chính phủ Việt Nam đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào kỳ xét cuối năm nay. Thứ trưởng đề nghị các nhà khoa học, các nhà quản lý tập trung vào những vấn đề sau: nhận diện rõ nét và toàn diện hơn những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của các hình thức diễn xướng dân ca truyền thống, trong đó có dân ca Ví, Giặm; nhận diện sức sống của dân ca, đặc biệt là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác trao truyền, quản lý và xây dựng cơ chế, chính sách bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nói chung, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng ở Việt Nam và trên thế giới; đề xuất và thảo luận những giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc bảo vệ và phát huy vai trò của dân ca trong đời sống, góp phần để dân ca Ví, Giặm thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của cuộc sống hiện đại, tiếp tục lan tỏa và trường tồn cùng với văn hóa dân tộc.

Theo thống kê năm 2013, hiện nay tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn 260 làng có thực hành dân ca Ví, Giặm, 75 nhóm dân ca Ví, Giặm đang hoạt động với trên 1.500 thành viên. Với những giá trị văn hóa và nghệ thuật độc đáo, năm 2012, dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hiện nay đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền của Chính phủ xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, cũng như nhiều loại hình dân ca khác ở các địa phương của Việt Nam và trên thế giới, dân ca Ví, Giặm đang đứng trước những thách thức không nhỏ đối với việc bảo tồn và phát huy.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học trong và ngoài nước sẽ trình bày các tham luận nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, bày tỏ quan điểm về mặt lý thuyết, phương pháp tiếp cận và thảo luận những biện pháp thiết thực nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị dân ca nói chung, dân ca Ví, Giặm nói riêng trong xã hội đương đại.

Hội thảo sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình UNESCO, đồng thời hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là cơ hội để hai tỉnh giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn di sản dân ca Ví, Giặm của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế. 

CINET