Công điện khẩn của Bộ VHTTDL về việc đảm bảo an ninh trật tự
Cập nhật: 17/05/2014
Ngày 16/5, Bộ VHTTDL đã có Công điện khẩn số 1538/CĐ-BVHTTDL gửi Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL về việc đảm bảo an ninh trật tự.  

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 800/VPCP-QHQT ngày 10/5/2014 về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan và Công điện số 697/CĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Theo dõi chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn, đặc biệt rà soát, chú trọng các chương trình văn hóa, thể thao tập trung đông người; khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm theo quy định những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, lợi dụng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tính mạng, tài sản của mọi người, khách du lịch, doanh nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, nhất là các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

 2. Có hình thức phù hợp, sáng tạo lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, phát triển du lịch và cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và pháp luật quốc tế.

 3. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ trật tự xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, các quy định về quảng cáo tại các cơ sở kinh doanh du lịch; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến khách du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền về du lịch phù hợp thông qua các kênh thông tin đại chúng, các doanh nghiệp du lịch đối với khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam và người Việt Nam sang Trung Quốc du lịch, tránh bị kích động, kỳ thị; tăng cường các giải pháp an ninh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc.

4. Phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch, Trung tâm thông tin du lịch tại các tỉnh/thành trọng điểm về du lịch, tăng cường lực lượng trực ngày nghỉ lễ, thiết lập đường dây nóng, xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách du lịch; bố trí tăng cường lực lượng chức năng tại các khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch, có nguy cơ xảy ra mất an ninh, an toàn.

5. Tăng cường tuyên truyền, vận động sinh viên, học sinh, đặc biệt trong các cơ sở đào tạo của Ngành chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, có hình thức biểu hiện lòng yêu nước phù hợp với quy định, không nghe kích động, xúi giục tập trung đông người vi phạm pháp luật, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trên địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất có yếu tố đầu tư nước ngoài.

6. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch các đoàn nghệ thuật Trung ương, địa phương, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập tổ chức các chương trình nghệ thuật thiết thực, phù hợp hướng về biển đảo của Tổ quốc, ưu tiên, tập trung cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất có yếu tố đầu tư của Trung Quốc (kết hợp tuyên truyền, vận động công nhân không bị kẻ xấu lôi kéo vi phạm pháp luật); các địa phương ven biển có ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; các đơn vị biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam.

7. Chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hiện vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ quyền quốc gia tại Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo của Tổ quốc tại hệ thống các bảo tàng trên toàn quốc; hướng dẫn các bảo tàng tăng cường mở cuộc trưng bày, giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam gắn với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nghiên cứu mở các hình thức trưng bày di động tư liệu, tài liệu, hiện vật về chủ quyền biển đảo tại các khu vực tập trung khách quốc tế, các thành phố biển.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên. Thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, qua Văn phòng Bộ số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, theo số điện thoại trực 04. 39439915 (Fax 04.39439009), Chánh Văn phòng Phan Đình Tân 0912033960 và báo cáo bằng văn bản về những sự cố (nếu có) để tổng hợp, xử lý theo quy định. 

Toàn văn Công điện

Bộ VHTTDL