Khánh Hòa khảo sát các cơ sở lưu trú; điểm và tuyến du lịch
Cập nhật: 21/05/2014
Từ ngày 19 đến 22/5, UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tiến hành khảo sát các điểm du lịch, tuyến du lịch và cơ sở lưu trú năm 2014.
 

Theo đó, huyện tiến hành khảo sát theo các tuyến gồm: khu du lịch Bãi Dài - Resort Mia; Bãi Dài - khách sạn Lan Anh; Bãi Dài - Chùa Thanh Sơn - Đình Thủy Triều; khu du lịch Waterland Suối Thạch Lâm - khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà - khu di tích mộ bác sĩ A.Yersin - khách sạn Sơn Trà và tuyến Chùa Linh Sơn Pháp Ấn - miếu bà Thiên Y Ana - khu di tích mộ bác sĩ A.Yersin.

Thông qua khảo sát, địa phương sẽ tiến hành đánh giá thực trạng, từ đó tạo điều kiện trong việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của huyện. Đồng thời thúc đẩy chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Cam Lâm với TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh.

Báo Khánh Hòa