Dải Trung tâm thành phố Hải Phòng (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 16/09/2013
Album
Tin đã đăng