Bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên: Khẳng định mô hình “Làng văn hóa du lịch”
Cập nhật: 27/05/2014
Bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên là chủ đề tọa đàm khoa học do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Phú Yên và Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức vào ngày 24/5 tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
 

Tham dự có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, trí thức và văn nghệ sĩ 5 tỉnh Tây Nguyên và 7 tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

Tiếp nối 2 cuộc tọa đàm về văn hóa Tây Nguyên được tổ chức trước đây tại tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk nêu ra thực trạng của văn hóa Tây Nguyên đang bị mai một, biến dạng, pha tạp, cuộc tọa đàm lần này tập trung tìm các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa Tây Nguyên. Tại cuộc tọa đàm, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên đã tham gia thảo luận về các giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa Tây Nguyên. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy và phát triển không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Nguyên; bảo tồn kiến trúc nhà sàn, nhà rông dân tộc thiểu số; phát triển nghề thủ công truyền thống; giữ gìn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng…

Tổng kết tọa đàm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng khẳng định giải pháp mang tính chiến lược nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Tây Nguyên là gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Trong đó, mô hình “Làng văn hóa du lịch” được xem là tiềm năng và “cứu cánh” cho vấn đề phát triển văn hóa Tây Nguyên và các vùng phụ cận. 

Báo Văn hóa